Kuruluş

Grubun temelleri 1982 yılında Fuat Gözüm tarafından atıldı. Fuat Gözüm 1948 yılında Erzurum’da doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde okudu. Daha sonra Erzurum Vergi Dairesinde vekil müdür olarak göreve başladı.  10 yıl süren memuriyetin ardından istifa ederek ticari hayata atıldı. Ticari hayatı süresince turizm, inşaat, alt yapı ve enerji sektörlerinde yatırım yaptı.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı:       Fuat Gözüm
Yönetim Kurulu Başk. Yard.: Hande Gözüm
Üye:                                               Fazıl Okan Gözüm

Hedef ve İlkeler

Gözüm Grup faaliyet gösterdiği tüm şirketlerde

  • Katma değer yaratmayı;
  • Müşterisine kaliteli ürün ve hizmet sunmayı; satış sonrası müşterisinin yanında olmayı;
  • Tüm paydaşları için dürüst, güvenilir ve istikrarlı bir iş ortağı olmayı;
  • Yetenekli, yaratıcı ve mutlu çalışanlar için yatırım yapmayı;
  • Evrensel değerlere bağlı kalarak gelişmek ve büyümek üzere kaynak yaratmayı,

hedeflemiştir.